Kontakt

Wydział Historyczny UKW
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz

tabularium@ukw.edu.pl