Sprawozdanie jugosłowiańskiego ambasadora w PRL Arso Milatovicia dotyczące sytuacji politycznej w Polsce w latach 60. XX wieku

Autor

  • Rade Ristanović Institut za savremenu istoriju Belgrad, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.34767/TH.2021.10.01

Słowa kluczowe:

Jugosławia, Polska, polityka zagraniczna, zimna wojna, interwencja w Czechosłowacji, Arso Milatović, ZKJ, PZPR

Abstrakt

Po okresie zerwania, wynikłego z konfliktu Jugosławii z państwami Kominformu, od drugiej połowy lat 50. XX wieku doszło również do odbudowania relacji polsko-jugosłowiańskich. Wizyty najważniejszych polityków w blasku fleszy aparatów z obu stron zakłócane były przez globalne jak i wewnętrznej natury wydarzenia. Dlatego też, by lepiej zrozumieć naturę tych wydarzeń, zaprezentowany zostanie dokument autorstwa jugosłowiańskiego ambasadora w PRL Arso Milatovicia. Jego treść analizuje sytuację wewnętrzną w Polsce w latach 60. XX wieku. Sprawozdanie jest zdeponowane w zbiorach specjalnych Konstantina „Kočy” Popovicia i Leposavy „Lepy” Perović w Archiwum Historycznym Belgradu. Nie był on dotychczas publikowany ani nie był przedmiotem analizy autorów zajmujących się tą tematyką.

Bibliografia

Bogetić D., Jugoslavija i događaji u Čehoslovačkoj 1968., w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, red. M. Palvović, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2014

Bogetić D., Razgovori između Tita u Gomulke u Varšavi 1964. i u Beogradu 1965. godine: sličnosti i razlike u jugoslovenskim i poljskim stavovima o međunarodnim odnosima i o odnosima između socijalističkih zemalja, w: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku: međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, red. M. Pavlović, P. Wawryszuk, A. Zaćmiński, Beograd 2017

Cichoracki M., Marksowski materializm historyczny – koncepcja związku pomiędzy bazą a nadbudową oraz prymat czynników ekonomicznych, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, T. 1: 2012, nr 1

Čkrebić D., Koča Popović – duboka ljudska tajna: filozof, vojskovođa i državnik, Beograd 2019

Dimitrijević B., Intelligence and Security Services in Tito’s Yugoslavia 1944-1966, „Istorija 20. veka”, 2019, nr 2

Eisler J., Marzec 1968, w: Polski wiek XX, t. III, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010

Milatović A., Pet diplomatskih misija: Bukurešt-Varšava, Ljubljana ‒ Zagreb 1986

Vojna enciklopedija, Beograd 1974, t. 7

Wawryszuk P., Ambasadorowie Jugosławii w Polsce w latach 1945–1970, w: W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, red. B. Dimitrijević, P. Wawryszuk, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2020

Wawryszuk P., Jugoslovenske partijsko-vladine posete Poljskoj i Poljske Jugoslaviji (1956–1970), w: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, D. Bondžić, Beograd 2015

Wawryszuk P., Poljsko-jugoslovenski odnosi 1968. godine, w: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku: međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, red. M. Pavlović, P. Wawryszuk, A. Zaćmiński, Beograd 2017

Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004

Životić A., Jugoslavija, Albanija i velike sile (1945: 1961), Beograd 2011

Pobrania

Opublikowane

2022-06-01

Jak cytować

Ristanović, R. (2022). Sprawozdanie jugosłowiańskiego ambasadora w PRL Arso Milatovicia dotyczące sytuacji politycznej w Polsce w latach 60. XX wieku. Tabularium Historiae, 10, 11–48. https://doi.org/10.34767/TH.2021.10.01

Numer

Dział

Edycje i omówienia źródeł