Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny: 
dr hab. Marek G. Zieliński, prof. UKW 

Zastępca Redaktora Naczelnego:
dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW 

Redaktorzy:
prof. dr hab. Jacek Woźny
prof. dr hab. Andrzej Zaćmiński
dr hab. Dariusz Karczewski, prof. UKW

Sekretarze redakcji:
dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła
dr Anetta Głowacka-Penczyńska