Radziewicz-Winnicki, Andrzej. „Recenzja książki Renaty Tomaszewskiej «Człowiek I Praca. Perspektywa transhumanizmu»”. Szkoła - Zawód - Praca, no. 22 (kwiecień 1, 2021): 179–184. Udostępniono kwiecień 1, 2023. https://ojs.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/467.