Radziewicz-Winnicki, A. „Recenzja książki Renaty Tomaszewskiej «Człowiek I Praca. Perspektywa transhumanizmu»”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 22, kwiecień 2021, s. 179-84, doi:10.34767/SZP.2021.02.11.