Sołtysiak, T. „Alkohol – Pseudoantidotum Na Czasowe Zawieszenie Pracy W Pandemii Koronawirusa Czy Skutki wcześniej nierozwiązanych kryzysów? (studium Indywidualnego Przypadku)”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 22, kwiecień 2021, s. 118-37, doi:10.34767/SZP.2021.02.07.