[1]
J. Grygutis, „Instytucja pracy w godzinach ponadwymiarowych w Karcie Nauczyciela”, szp, nr 15, s. 36–47, maj 2018.