Grygutis, J. (2018) „Instytucja pracy w godzinach ponadwymiarowych w Karcie Nauczyciela”, Szkoła - Zawód - Praca, (15), s. 36–47. doi: 10.34767/SZP.2018.01.04.