Radziewicz-Winnicki, Andrzej. 2021. „Recenzja książki Renaty Tomaszewskiej «Człowiek I Praca. Perspektywa transhumanizmu»”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 22 (kwiecień):179-84. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.11.