Grygutis, J. (2018). Instytucja pracy w godzinach ponadwymiarowych w Karcie Nauczyciela. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 36–47. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.04