Radziewicz-Winnicki, A. (2021). Recenzja książki Renaty Tomaszewskiej „Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu”. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 179–184. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.11