Sołtysiak, T. (2021). Alkohol – pseudoantidotum na czasowe zawieszenie pracy w pandemii koronawirusa czy skutki wcześniej nierozwiązanych kryzysów? (studium indywidualnego przypadku). Szkoła - Zawód - Praca, (22), 118–137. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.07