(1)
Sołtysiak, T. Alkohol – Pseudoantidotum Na Czasowe Zawieszenie Pracy W Pandemii Koronawirusa Czy Skutki wcześniej nierozwiązanych kryzysów? (studium Indywidualnego Przypadku). szp 2021, 118-137.