[1]
Sołtysiak, T. 2021. Alkohol – pseudoantidotum na czasowe zawieszenie pracy w pandemii koronawirusa czy skutki wcześniej nierozwiązanych kryzysów? (studium indywidualnego przypadku). Szkoła - Zawód - Praca. 22 (kwi. 2021), 118–137. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.07.