Recenzja książki pod red. M. Piorunek „Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje - Dyskursy - Inspiracje” (t. I), Poznań 2018 oraz książki pod red. J. Kozielskiej, A. Skowrońskiej-Pućki „Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne - Praktyka społeczna” (t. II), Poznań 2018

Autor

  • Andrzej Radziewicz-Winnicki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.07

Bibliografia

Frieske W., Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.

Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa 2009.

Frysztacki K., Pomoc społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 3, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Wyd. UŚ, Katowice 2008.

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Elipsa, Warszawa 1996.

Kozielska J., Skowrońska-Pućka (red.), W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2016.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna i praca socjalna: przegląd stanowisk i komentarze, Interart, Warszawa 1996.

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Wybrane stanowiska pedagogiki społecznej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Interart, Warszawa 1996.

Piorunek M. (red.), Pomoc – Wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

Piorunek M. (red.), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Piorunek M., Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa, Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje, t. I, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2018.

Piorunek M., Kozielska J., Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2013.

Piorunek M. (red.), Dymensie poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2015.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Rutkowski J.J., Welfare and the Labourzystów Market in Poland: Social Policy during Economic Transition, World Bank, Washington DC 1998.

Tarkowska E. (red.), Bieda, historia i kultura, [w:] Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa 2000.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Radziewicz-Winnicki, A. (2018). Recenzja książki pod red. M. Piorunek „Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje - Dyskursy - Inspiracje” (t. I), Poznań 2018 oraz książki pod red. J. Kozielskiej, A. Skowrońskiej-Pućki „Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne - Praktyka społeczna” (t. II), Poznań 2018. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 85–95. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.07