Analiza potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w warunkach nowoczesnej cywilizacji

Autor

  • Larysa Lukianova National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.05

Słowa kluczowe:

edukacja dorosłych, potrzeby, potrzeby edukacyjne

Abstrakt

Autorka wyraża opinię, że badanie potrzeb edukacyjnych obywateli Ukrainy pozwoli scharakteryzować sytuację edukacyjną w kraju, uzasadnić mechanizmy regulacji poszczególnych podsystemów nowoczesnej edukacji dorosłych oraz wskazać na konkretne problemy, które hamują rozwój tego sektora edukacyjnego. Przedstawiono wyniki badań nad potrzebami edukacyjnymi jednego z regionów Ukrainy, których celem było określenie poziomu zapotrzebowania na potrzeby edukacyjne; ocena jakości usług edukacyjnych; identyfikacja motywów ich konsumpcji oraz perspektywy rozprzestrzeniania się w regionie.

Bibliografia

Alexandrov D.V., Educational needs of the population within expanding information space, „Ukrainian socium” 2011, no 1, 7-14.

Fromm E., To have to to be? Transl. by O. Mykhailova and A. Buriak, Ukrainian Writer, Kyiv 2010.

Habermas Y., Cognition and Interest, Reading book in philosophy, „Foreign Philosophy of the 20th Century” 1993, 6 vol., Dovira, Kyiv.

Kotler F., Marketing, management, St Petersburg 1999.

Luman N., Media-communications, Logos, Moscow 2005.

Maslow A., Motivation and personality, St Petersburg 1998.

Mazurkiewicz G., Adult Educators: an of new approach to lifelong learning in Poland. „European Journal of Education” 2009, no 44, 2. Part I.

Motivation of students’ cognitive activity, (ed.) Y. Kuliutkin, G. Sukhobskaya, NII OOV, Leningrad 1972.

Political economy: textbook, K. Kryvenko, V. Savchuk, O. Beliayev et al; [in:] (ed.) K. Kryvenko, KNEU, Kyiv 2001.

Social Informatics: grounds, methods, perspectives, (ed.) N. Lapin, Editorial Urss, Moscow 2003.

The Profession and Practice of Adult Education, (ed.) Sh. Marriam, R. Brockett, Jossey-Bass, San Francisco 2007.

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Lukianova, L. (2018). Analiza potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w warunkach nowoczesnej cywilizacji. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 51–61. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.05

Numer

Dział

Raporty z badań