Osobliwości formowania międzyprzedmiotowych zespołów i planowania projektów w inżynierii naftowej i gazowej

Autor

  • Nadiya Tymkiv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.01

Słowa kluczowe:

edukacja zawodowa, inżynier naftowy, przemysł naftowy i gazowniczy, edukacja ustawiczna, przygotowanie fachowe, technologie edukacyjne, rynek pracy, zespoły międzyprzedmiotowe, kompetencje profesjonalne, podejścia innowacyjne

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest badaniom zagadnień niezbędnych do przygotowania specjalistów dla przemysłu naftowego i do pracy w międzyprzedmiotowych zespołach oraz planowania projektów. Międzyprzedmiotowość w inżynierii naftowej może gwarantować nie tylko pozycję konkurencyjną w zespołach czy w gospodarce państwa w międzynarodowym podziale pracy, ale może pomóc zwyciężyć w konkurencji globalnej na rynkach świata. Oznacza to, że międzyprzedmiotowość może stać się podstawą dobrobytu. Celem artykułu jest przybliżenie międzyprzedmiotowości i jej znaczenia w przypadku podjęcia badań przez specjalistów z różnych dziedzin. Przez połączenie rezultatów pracy przedstawicieli nauki i gospodarki, w wyniku synergii, można uzyskać przewagę ekonomiczną. Wprowadzanie zatem efektywnych, międzyprzedmiotowych projektów w nauce, inżynierii, technologiach czy oświacie, połączenie wysiłków przedstawicieli różnych stref działalności, oraz planowanie efektu synergetycznego jako swego rodzaju gwarancji uzyskania fundamentalnie nowych rozwiązań w sprzyjających okolicznościach może zapewnić sukces na odpowiednich rynkach.

Bibliografia

Berger G., Opinions and facts. Interdisciplinary: Problems of teaching and research in universities. OECD, Paris 1972, 23–75.

Chan D., A global engineer for the global community, „Policy Engagement” 2009, no 1 (2), 4–9.

Figgis J., Standen A., Training for skilled workers: Lessons from oil and gas industry, NCVER, Adelaide, Australia 2005.

Frey T., 162 Future Jobs: Preparing for jobs that don’t yet exist, 2014.

Klein J. Th., Interdisciplinarity: History, theory, and practice, Wayne State Uni. Press Detroit 1990.

Lori N.F., Interdisciplinarity in engineering education: Trends and concepts, „Engineering Education” 2014, no 14, 31–37.

Luksha P., Educational Innovation, or why do we need to change education, „Sotrudnichestvo” 2015, no 3–4, 3–24. Retrieved from: http://oash.info/download/news/news-4153.pdf

Moky M.S., Transdisciplinarity in Higher Education: expert opinions, problems and practical solutions, „Modern. Problems of science and education” 2014, no 5. Retrieved from: http://www.science-education.ru/pdf/2014/5/87.pdf

Patil A., Global accreditation for global engineering attributes: A way forward, 2008.

Tarvainen M., Engineering education and interdisciplinary studies. 2006, Retrieved from: http://pantaneto.co.uk/engineering-education-and-interdisciplinary-studies-merja-tarvainen/

Wealth of nations, 2012, The Economist. Retrieved from: http://www.economist.com/node/21562228

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Tymkiv, N. (2018). Osobliwości formowania międzyprzedmiotowych zespołów i planowania projektów w inżynierii naftowej i gazowej. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 13–21. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy