Refleksje studentów na temat uczenia się w czasie pandemii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.09

Słowa kluczowe:

uczenie się, uczenie się studentów, pandemia, nauczanie zdalne

Abstrakt

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 spowodował ograniczenie działalności wielu instytucji, w tym szkół i uczelni wyższych. Nauczyciele i studenci w tej sytuacji zmuszeni zostali do wypracowania rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia w formie zdalnej, co nie zawsze było łatwe. Nowe rozwiązania wymagały odpowiedniego sprzętu komputerowego, infrastruktury telekomunikacyjnej i kompetencji cyfrowych. W artykule przedstawiono opinie studentów na temat własnego uczenia się w czasie pandemii wirusa COVID-19.

Bibliografia

Bauman, T. (2006). Dydaktyka szkoły wyższej – ujęcie dyscyplinarne. W: A. Szerląg (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej. Kraków: Impuls.

Blackie, A., Case, J.M., Jawitz, J. Student-centredness: the link between transforming students and transforming ourselves. Teaching in Higher Education, t. 15 (6). (2010).

Bereźnicki, F. (2004). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Impuls.

Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (2013). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Frąckowiak, A., Gromadzka, M., Półturzycki, J. (2019). Samokształcenie w edukacji całożyciowej. Radom-Warszawa: Sieć Badawcza Łukasiewicza ‒ ITE.

Furmanek, W., Długosz A. (red.). (2018). Wartości w pedagogice. Uczenie się. Rzeszów: UR.

Karpińska, A., Wróblewska, A., Remża, P. (red.). (2021). Edukacja zorientowana na ucznia i studenta. Białystok: UwB.

Krajewska, A. (2021). Stan współdziałania dydaktycznego nauczycieli i studentów w procesie kształcenia oraz jego uwarunkowania. W: A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta. Białystok: UwB.

Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Maliszewski, K., Stępkowski, D., Śliwerski, B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy) kształcenia. Kraków: Impuls.

Nowacki, T.W., Korabiowska-Nowacka, K., Baraniak B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa: WSP TWP.

Okoń, W. (2017). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.

Piecuch, A. (2016). Studiowanie jako wartość. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości. Rzeszów: UR.

Półturzycki, J. (1998). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Adam Marszałek.

Slavin, R.E. Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. Contemporary Educational Psychology, 21 (1). (1996).

Striker, M., Wojtaszczyk, K. Potrzeba uczestnictwa uczelni wyższej w kreowaniu umiejętności samokształcenia. e-mentor, 3 (55). (2014).

Świrko-Pilipczuk, J. (2010). Idea edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym w aspekcie samodzielności studentów pedagogiki. W: A. Frąckowiak, Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia. Płock: Novum.

Wrona, L. (2007). Uczenie się. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI. Warszawa: Żak.

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Długosz, A. (2021). Refleksje studentów na temat uczenia się w czasie pandemii. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 148–158. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.09

Numer

Dział

Raporty z badań