Kompetencje społeczne podstawą potencjału zawodowego nauczycieli

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.08

Słowa kluczowe:

kompetencje społeczne, nauczyciel, asertywność, ekspozycja społeczna, relacje interpersonalne

Abstrakt

Artykuł poświęcono problematyce kompetencji społecznych nauczycieli, niezbędnych do osiągania sukcesu życiowego i zawodowego w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Przedstawiono w nim opis kompetencji społecznych opartych na modelu kompetencji społecznych autorstwa Anny Matczak. Wyodrębnione przez autorkę skale czynnikowe dotyczące kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach intymnych, kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności i ekspozycji społecznej stały się podstawą badań empirycznych. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli pozwalają stwierdzić, że większość nauczycieli charakteryzuje się jedynie przeciętnym poziomem kompetencji społecznych w zakresie zachowań w sytuacjach intymnych, zachowań wymagających asertywności i ekspozycji społecznej.

Bibliografia

Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Borkowski, J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Dom Wyd. Elipsa.

Jarmużek, J. Kompetencje społeczne nauczyciela a skuteczność pracy w szkole. Studia Edukacyjne, 30 (2014).

Kenrick, D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.

Król-Fijewska M. (2000). Stanowczo, łagodnie bez lęku. Warszawa: W.A.B.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Okoń, W. (1996). Nowy słownik psychologiczny. Warszawa: Żak.

Sęk, H. Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne i metodologiczne. Przegląd Psychologiczny, 31 (1988).

Steward, J. (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Terelak, J. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Branta.

Wierzejewska, J. Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych. Studia Edukacyjne, 39 (2016).

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Hłobił, A. (2021). Kompetencje społeczne podstawą potencjału zawodowego nauczycieli. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 138–147. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.08

Numer

Dział

Raporty z badań