Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.01

Słowa kluczowe:

zasoby ludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi, coaching

Abstrakt

Podstawowym kapitałem organizacji są zatrudnieni w niej pracownicy, określani jako zasoby ludzkie. To oni decydują o jej konkurencyjności na rynku i jej powodzeniu. Dlatego inwestowanie w zasoby ludzkie, w ich kwalifikacje i kompetencje, to inwestowanie w pozycję danej organizacji wśród innych podmiotów gospodarczych. Konieczny jest więc rozwój zasobów ludzkich. Wśród szeregu form i metod umożliwiających go wymienia się między innymi coaching, który ułatwia edukację, rozwój zawodowy i motywację pracowników. Coaching powinien być zatem uznany za ważne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Jego stosowanie jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

Bibliografia

Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie ludźmi. Poznań: Rebis.

Bauman, Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wyd. Literackie.

Bennewicz, M. Od indywidualnego rozwoju menedżerskiego do coachingu systemowego organizacji. Coaching Review, 1 (1). (2010).

Borkowska, S. (2006). Motywacja i motywowanie. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Czarkowska, L.D., Wujec, B. (2013). Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej. W: L.D. Czarkowska (red.), Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Warszawa: Poltext.

Drucker, P. (2009). Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku – wyzwania. Warszawa: MT Biznes.

Gerlach, R. (2003). Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem dla edukacji zawodowej i ustawicznej dorosłych. W: Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej. Warszawa: WSP TWP.

Gerlach, R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: UKW.

Gerlach, R. (2012). Zakład pracy jako obszar badawczy pedagogiki pracy. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy – tradycja i wyznaczniki współczesności. Radom, Warszawa, Bydgoszcz: ITE PIB, APS, UKW.

Grochalska, M. (2018). Coaching, tutoring, mentoring – nowe formy edukacji i wspierania rozwoju dorosłych. W: M. Gromadzka (red.), Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Warszawa: FRSE.

Król, H. (2006). Proces szkolenia pracowników. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Król, H. (2006). Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Lengrand, P. (1955). Obszary permanentnej samoedukacji. Warszawa: Wyd. Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Majka, A. Coaching menedżerski jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie firmy Deloitte. Coaching Review, 1 (3). (2011).

Makowski, D. (2008). Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy. W: D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Warszawa: WAiP.

Morawiecki, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.

Rybak, M. (2000). Rozwój potencjału pracy. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika. Warszawa: Wyd. Poltext.

Sokołowska, E. Co psychologia biegu życia ludzkiego życia może wnieść do praktyki coachingu. Coaching Review, 1 (3). (2011).

Suwalski, M., Bloch, M. Inspiracje psychologii społecznej w coachingu. Coaching Review, 1 (3). (2011).

Wojdyło, M., Zawadzki, K. (2019). Coaching rozwojowy jako proces oddziaływania na elastyczność zawodową pracujących. W: C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.), Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: UMK.

Wujec, B. Geneza i definicje coachingu. Coaching Review, 1 (4). (2013).

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Gerlach, R. (2021). Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 13–26. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy