Zarządzanie różnorodnością zespołów pracowniczych – nowy, wyodrębniający się segment pedagogiki pracy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.02.04

Słowa kluczowe:

pedagogika pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie różnorodnością

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków zmian w rozumieniu pojęcia pracy człowieka i, na tym tle, istoty i korzyści wynikających z nieuchronnego zróżnicowania zespołów pracowniczych oraz wykazanie, że problematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania różnorodnością, stanowi nowy, wyodrębniający się segment pedagogiki pracy, wpisując się w mnogość problemów tej dyscypliny pedagogicznej.

Bibliografia

Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV. Kraków: Wolters Kluwer.

Borkowska, S., Jawor-Joniewicz, A. (red.). (2016). Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością. Warszawa: IPiSS.

Jamka, B. Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (98-99)/14 (2014).

Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.

Kwiatkowski, S.M. (2007). Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna. W: S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.). Pedagogika pracy. Warszawa: WAiP.

Masłyk-Musiał, E., Bulińska, H., ZZL w wieku Internetu – przywództwo w e-kulturze. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(78)/II (2011).

Moczydłowska J.M.. Empowerment – nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1 (2014).

Morawski, W. Praca i globalizacja. Polityka Społeczna, 11-12 (2020).

Nowacki, T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom – Warszawa: ITeE-PIB, WSP TWP, WSP ZNP.

Nowacki, T. (red.). (1978). Metodologia pedagogiki pracy. Warszawa: WSiP.

Nowacki, T.W., Jeruszka, U. (2004). Podstawy dydaktyki pracy. Warszawa: WSP TWP.

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV. Bydgoszcz: AB.

Winnicka-Wejs, A. Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (104-105)/15 (2015).

Opublikowane

2023-03-19

Jak cytować

Jeruszka, U. (2023). Zarządzanie różnorodnością zespołów pracowniczych – nowy, wyodrębniający się segment pedagogiki pracy . Szkoła - Zawód - Praca, (24), 104–129. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.02.04

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy