Innowacyjność edukacji medialnej (nowych technologii) w podnoszeniu jakości kształcenia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.11

Słowa kluczowe:

nauczyciel, innowacyjność, edukacja medialna, preorientacja, kształcenie, wychowanie przedzawodowe, pedagogika pracy

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na współczesnych nauczycieli, którzy mogą czerpać jak najwięcej korzyści z najnowszych osiągnięć techniki i z powodzeniem wykorzystywać je do efektywnego nauczania. W nauczaniu początkowym ważne jest bowiem tworzenie spójnego i bogatego programu nauczania. Edukacja medialna sprzyja skuteczniejszej preorientacji zawodowej dzieci; rozbudzaniu ich zainteresowań zawodowych - co jest ważne z punktu widzenia obszaru problemowego subdyscypliny pedagogicznej pedagogiki pracy; jakim jest kształcenie i wychowanie przedzawodowe.

Bibliografia

Kaczmarek, Ż. (2004). Psychopedagogiczne aspekty nauczania wspomaganego komputerowo dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: W. Strykowski (red.), Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: eMPi2.

Kowaluk-Romanek, M. Nowe technologie we wspomaganiu dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Edukacja - Technika - Informatyka, 5 (2014).

Leszcz-Krysiak, A. Znaczenie innowacyjności w podnoszeniu jakości kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika Szkolna i Wczesnoszkolna, 1 (2017).

Marzec, H., Depczyńska, D. (2020). Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania przez współczesnych nauczycieli w klasach I–III szkoły podstawowej. Łódź: AHE.

Wenta, K. Technologia informacyjna w edukacji dziecka. Edukacja Humanistyczna, 2 (2013).

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Reterska-Tkaczyk, S. (2023). Innowacyjność edukacji medialnej (nowych technologii) w podnoszeniu jakości kształcenia. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 292–308. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.11

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy