Wychowawcza wartość pracy na przestrzeni dziejów oraz w świetle nauczania św. Jana Pawła II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.10

Słowa kluczowe:

praca, wartość, wychowanie

Abstrakt

W artykule przedstawiono poglądy na temat wychowawczej wartości pracy wybranych pedagogów oraz Jana Pawła II na podstawie jego słów zawartych w przemówieniach i homiliach wygłoszonych podczas pielgrzymek do Austrii w 1983 roku i Szwajcarii w 1984 roku. Po wnikliwej analizie przemówień można w wychowawczej wartości pracy wyodrębnić sześć elementów, na które zwraca uwagę nasz Święty: praca świadczy o godności człowieka i jego wartości, praca jednoczy, uczy solidarności, jest sensem ludzkiego życia, jest źródłem sprawiedliwości społecznej, jest elementem budowy nowego świata.

Bibliografia

Bera, R., Wierzejska, J. (2015). Praca jako wartość w życiu człowieka. W: Osvíta dlâ sučasnosti = edukacja dla współczesności: zbírnik naukovih prac’ = zbiór prac naukowych, t. 1. Kiiv: Vidavnictvo NPU ímení M.P. Dragomanova.

Fel, S. Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja Pracy, 6 (2009).

Fryckowski, E. U źródeł wychowania przez pracę w polskiej myśli społecznej i filozoficznej. Studia Pedagogiczne, 8 (1992).

Jakubiak, K. (2017). Od idei pracy w wychowaniu człowieka, poprzez wiedzę o pracy, do pedagogiki pracy w dziejach polskiej myśli naukowej. W: R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy. Bydgoszcz: UKW.

Konstytucja Duszpasterska o Kościele, http://ptm.rel.pl/files/swii/141-gaudium-et-spes.pdf (27.02.2022).

Korczak, J. (1958). Pamiętnik. W: Wybór pism, t. IV (wybór I. Neverly). Warszawa: NK.

Kot, S. (2010). Historia wychowania, t. I. Warszawa: Żak.

Kwiatkowski, S.M. (red.). (2012). Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności. Radom – Warszawa – Bydgoszcz: ITeE– PIB.

Laborem exercens, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html (19.11.2021).

Nowacki, T.W. (2008). Praca ludzka. Analiza pojęcia. Radom: PIB.

Parzęcki, R. (2021). Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej człowieka w obszarze zawodów i pracy ludzkiej. W: A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian. Białystok: UwB.

Rdz.1, Rdz.1,28, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1 (19.11.2021).

Słownik, https://sjp.pwn.pl/szukaj/wychowanie.html (19.11.2021).

Sobiepan, J. (1988). Jan Paweł II w Austrii i Szwajcarii. Warszawa: PAX.

Solak, A. (2004). Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Warszawa: UKSW.

Szłapińska, J. Współczesny kształt pedagogiki pracy w Polsce. Studia Edukacyjne, 37 (2015).

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV. Bydgoszcz: AB.

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Nadachewicz, K. (2023). Wychowawcza wartość pracy na przestrzeni dziejów oraz w świetle nauczania św. Jana Pawła II. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 265–291. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.10

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy