Współczesny rynek pracy jako miejsce kreowania tożsamości zawodowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.07

Słowa kluczowe:

rynek pracy, edukacja, tożsamość zawodowa

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na związek pomiędzy współczesnym rynkiem pracy, edukacją a poczuciem tożsamości zawodowej. Prezentowany tekst obejmuje zatem analizę obowiązującego współcześnie rynku pracy, ze zwróceniem uwagi na perspektywy jego rozwoju. Wskazuje również na nowe zadania dla i w edukacji, która wymaga zarówno zmian ilościowych, jak i jakościowych prowadzących do koherencji rynku pracy z nowoczesnym kształceniem, uwzględniającym konieczność zdobycia nowych kompetencji, potrzebnych w przyszłości do kreowania poczucia tożsamości zawodowej.

Bibliografia

Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M., Schneider, P. (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. London: Pearson and Nesta.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

Infuture Hatalska Foresight Institute, https://infuture.institute (28.02.2021).

Kwiatkowski, S.M. (2021). Warunki rozwoju szkolnictwa zawodowego. W: J.M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.), Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych. Kraków: Impuls.

Marcia, J.E. Development and validation of ego – identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5). (1996).

Meeus, W. Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescent, 25(5). (1996), https://doi.org/10.1007/BF01537355.

Raport PwC, Well.hr i Absolvent Consulting, Młodzi Polacy na rynku pracy 2021.

Report Future of Skills. Employment 2030 (2017). M. School (ed). Oxford.

Rozporządzenie Ministerstw Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 listopada 2021 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2021, poz. 2285).

Socha, Z., Obraz edukacji technicznej pod kątem przemysłu 4.0. Automatyka przemysłowa, https://automatykaprzemyslowa.pl/automatyka-robotyka/obraz-edukacji-technicznej-pod-katem-przemyslu-4-0/ (26.05.2021).

Wiatrowski, Z. (2007a). Praca, jako wartość uniwersalna i jako problem XXI wieku. W: W. Furmanek (red.), Praca człowieka, jako kategoria współczesnej pedagogiki. Rzeszów-Warszawa: UR-IBE.

Wiatrowski, Z. Działalność zawodowa jako sposób określenia swojej tożsamości. Pedagogika Pracy, 51 (2007b).

Zatrudnienie spada, choć nie wszystkich sektorach. Oto najnowsze dane GUS, https://www.pulshr.pl/rekrutacja/zatrudnienie-spada-choc-nie-we-wszystkich-sektorach-oto-najnowsze-dane-gus,78629.html (31.10.2020).

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Gaweł-Luty, E. (2023). Współczesny rynek pracy jako miejsce kreowania tożsamości zawodowej. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 175–199. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.07

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy