Rozważania o interdyscyplinarności z pedagogiką pracy w tle

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.04

Słowa kluczowe:

interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, pedagogika pracy jako subdyscyplina

Abstrakt

W tekście zaprezentowano próby definiowania i rozróżniania pojęć: multi-, inter- i transdyscyplinarność. Wskazano na różne formy integracji wiedzy i związane z nimi dylematy prowadzące do wewnętrznych sprzeczności w postrzeganiu wiedzy interdyscyplinarnej. Odwołano się także do wybranych problemów interdyscyplinarności. Na tym tle sformułowano pytania o pedagogikę pracy kooperującą z innymi dyscyplinami - czy w istocie mamy w tym przypadku do czynienia jeszcze z subdyscypliną pedagogiki czy raczej naukami o pracy o charakterze inter- czy transdyscyplinarnym?

Bibliografia

Dudzikowa, M. (2012). Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych (z kryzysem w tle). [In:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (ed.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków: Impuls.

Dudzikowa, M., Chmielewski, A., Grobler, A. (2012). Przedmowa. [In:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (ed.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków: Impuls.

Gara, J. Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna wiedza pedagogiczna. Forum Pedagogiczne, 1 (2014).

Maliszewski, K. Pedagogika filozoficzna jako ruch transdyscyplinarny. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1(2), (2016).

Nalaskowski, A. (2018). Pesymistyczny esej o myśleniu i pisaniu w/o pedagogice. [In:] K. Przyszczypkowski. S. Futyma, G. Barabasz (ed.), Edukacja a myślenie. Inkluzja czy współmierność… Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi S. Dylakowi. Poznań: UAM.

Opozda, D. Interdyscyplinarność i intradyscyplinarność w pedagogice rodziny. Paedagogia Christiana, 2 (34). (2014).

Poczobut, R. (2012). Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne, [In:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (eds.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków: Impuls.

Snow, C.P. (1999). Dwie kultury, translated by T. Baszniak. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Tabaszewska, J. „Wędrujące pojęcia”: koncepcja Mieke Bal – przykład inter – czy transdyscyplinarności? Studia Europaea Gnesnensia, 8 (2013).

Walczak, M. Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna? Zagadnienia Naukoznawstwa, 1 (207). (2016).

Witkowski, L. (2009). Uwagi o interdyscyplinarności w pedagogice (z perspektywyepistemologii krytycznej). [In:] L. Witkowski, Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty, postacie, pojęcia, próby. Odpowiedź na Księgę jubileuszową. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Witkowski, L. Uwagi o interdyscyplinarności w pedagogice (z perspektywy epistemologii krytycznej. [In:] Interdyscyplinarność w nauce jako truizm, alibi i wyzwanie - głosy w dyskusji panelowej, która odbyła się podczas posiedzenia KNP PAN, 19 marca 2009, Rocznik Pedagogiczny, 33 (2010).

Włodarczyk, R., Żłobicki, W. (ed.). (2011). Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki. Kraków: Impuls.

Wołk, Z. Współczesna pedagogika pracy w Polsce. Obszary problemowe. Studia z Teorii Wychowania, 2 (31). (2020).

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Piorunek, M. (2023). Rozważania o interdyscyplinarności z pedagogiką pracy w tle. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 108–133. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.04

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy