Praca człowieka w wersji dyscyplinarnej oraz zintegrowanej i globalnej

Autor

  • Zygmunt J. Wiatrowski

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.01

Słowa kluczowe:

praca, człowiek, integralność

Abstrakt

Jubileusz 50-lecia pedagogiki pracy skłania do ogólniejszych refleksji nad teraźniejszością i przyszłością naszego dzieła. W owej refleksji współtwórcy danej subdyscypliny podkreślają znaczący dorobek naukowy, ale także wyrażają zaniepokojenie w kontekście przyszłości. Stąd przedstawiono i zaproponowano ‘ukłon’ w kierunku kompleksu nauk o pracy - oczywiście traktowanych dyscyplinarnie, jednak w sposób zintegrowany oraz globalny. Chodzi oczywiście o nauki o pracy w wymiarach wieloproblemowych, wieloaspektowych i nasyconych humanistycznie.

Bibliografia

Bańka, J. (1970). Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce. Warszawa: KiW.

Czarnecki, K. (2016). Profesjologia. Sosnowiec: Humanitas.

Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: REBIS.

Jan Paweł II (1983). Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens. Tekst i komentarz ks. Jan Krucina (red.). Wrocław: TUM.

Kotarbiński, T. (1970). Sprawność i błąd. Warszawa: PZWS.

Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Warszawa: Ossolineum.

Krasucki, P. (2002). Ergonomia. W: Wielka Encyklopedia PWN, t. 8. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Kwiatkowski, S.M. (red.). (2012). Pedagogika pracy - tradycja i wyzwania współczesności. Radom - Warszawa - Bydgoszcz: ITeE-PIB.

Nowacki, T.W. (1999). Zawodoznawstwo. Radom: ITeE.

Nowacki, T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: ITeE-PIB.

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.

Pszczołowski, T. (1976). Zasady sprawnego działania. Warszawa: WP.

Rosner, J. (1983). Podstawy ergonomii. Warszawa: PWN.

Rosner, J. (1985). Ergonomia. Warszawa: PWE.

Szarota, Z., Szlosek, F. (red.). (2013). Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny. Kraków - Warszawa - Radom: UP im. KEN, APS, ITeE-PIB.

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV. Bydgoszcz: AB.

Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: ITeE – PIB.

Wiatrowski, Z. (2015). Wieloproblemowy i integracyjny wymiar współczesnych nauk o pracy. Problemy Profesjologii, 1 (2015).

Wiatrowski, Z., Edukacja w wieku senioralnym. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna, 1 (2016a).

Wiatrowski, Z., Recenzja książki Kazimierza M. Czarneckiego Profesjologia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas” Sosnowiec 2016. Problemy Profesjologii, 2 (2016).

Witkowski, L. (2022). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: Wit-Graf.

Wyszyński, S. (1964). Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy. Włocławek: Księgarnia Powszechna.

Wyszyński, S. (2001). Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy. Warszawa: Pax.

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Wiatrowski, Z. J. (2023). Praca człowieka w wersji dyscyplinarnej oraz zintegrowanej i globalnej. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 15–36. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy