Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Ryszard Gerlach

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW

Sekretarz Redakcji
dr Katarzyna Ludwikowska