Kontakt

Łukasz Jureńczyk
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl