Dyskryminacja pozytywna osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Autor

  • Mariusz Szweda

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIIP.2021.02.10

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, osoby z niepełnosprawnościami, dyskryminacja pozytywna, akcja afirmatywne, polityka rynku pracy wobec osób z niepełnosprawnościami

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie różnych aspektów realizacji koncepcji dyskryminacji pozytywnej osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Poddano w nim weryfikacji następującą hipotezę badawczą: dyskryminacja pozytywna osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przynosi nie tylko korzyści dla nich samych, jak i całego społeczeństwa. W artykule zdefiniowano pojęcia: dyskryminacji pozytywnej oraz akcji afirmatywnej. Następnie wyjaśniono znaczenie pojęcia niepełnosprawności od strony prawnej. Zaprezentowano przykłady rozwiązań wpisujących się w koncepcję dyskryminacji pozytywnej osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w Polsce. Następnie wykazano korzyści, jakie przynosi realizacja tej koncepcji. W ostatniej części artykułu wskazano na zagrożenia, jakie niesie nieprawidłowo wdrażana koncepcja dyskryminacji pozytywnej.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-09

Numer

Dział

Studia i analizy