Polityka Narodowego Banku Polskiego w zakresie stóp procentowych wobec pierwszej fali pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIIP.2021.02.08

Słowa kluczowe:

Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, COVID-19, pandemia, kryzys gospodarczy, stopy procentowe, Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie zarysu polityki Narodowego Banku Polskiego, przede wszystkim w zakresie stóp procentowych, w reakcji na pandemię COVID-19 w przedziale czasowym od marca do sierpnia 2020 r., tj. w okresie pierwszej fali pandemii. Ponadto przybliżone zostały działania polskich władz, znane jako tarcze antykryzysowe. Dokonano także porównania stóp procentowych ustalanych przez banki centralne innych państw, zwłaszcza wysoko rozwiniętych. W tekście posłużono się odpowiednimi metodami badawczymi: statystyczną, komparatystyczną i analizą instytucjonalno-prawną.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-09

Numer

Dział

Studia i analizy