Rosyjska myśl strategiczna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIIP.2021.02.07

Słowa kluczowe:

Federacja Rosyjska, polityka bezpieczeństwa, doktryna wojenna, koncepcji polityki zagranicznej

Abstrakt

Odzwierciedlenie mocarstwowych ambicji Rosji znajduje się w strategicznych dokumentach, które zmieniały się w zależności od wydarzeń wpływających na jej bezpieczeństwo. Dokumenty te ewaluowały i przyjmowały bardziej konfrontacyjny charakter, podkreślając dążenie Rosji do zaprowadzenia nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Podejmowane przez Rosję działania wyraźnie wskazują na ambicje do zmiany wytworzonego po rozpadzie Związku Sowieckiego ładu i porządku światowego. Władze rosyjskie w swoich działaniach wykorzystują szereg różnych narzędzi i niekoniecznie kluczowa staje się siła militarna.
Artykuł przedstawia rosyjską myśl strategiczną określającą główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa FR. Przybliżono powody zmian podejścia do pozimnowojennego ładu międzynarodowego, w świetle których dokonywano zmian Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Przeanalizowano główny cel koncepcji, który ,,przekonuje” Zachód do ustępstw, dzięki czemu umożliwiłoby to zakończenie konfliktu z Rosją na jej warunkach i ponowną normalizację wzajemnych stosunków. Poruszoną kwestię rosyjskiego rozumienia geopolityki, jak i kodu geopolitycznego FR. Wskazano na dokumenty doktryn wojennych mających ścisły związek z prowadzoną polityką. Podkreślić należy, że nowa doktryna wojenna FR wpisuje się w całokształt rosyjskiego myślenia strategicznego, które jest nastawione na rewizję pozimnowojennego porządku międzynarodowego.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-09

Numer

Dział

Studia i analizy