Koncepcja bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIIP.2021.02.06

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, bezpieczeństwo morskie, komponent morski, strategia Unii Europejskiej, polityka bezpieczeństwa i obrony

Abstrakt

Marynarka wojenna każdego państwa demokratycznego jest bardzo istotnym i nieodłącznym atrybutem kreowania i realizacji jego polityki bezpieczeństwa. Zatem sprawnie funkcjonujące i nowocześnie wyposażone siły morskie są ważne co najmniej z dwóch kluczowych powodów: po pierwsze z wieloaspektowego ujmowania zagrożeń i wzywań stojących przed flotą, po drugie właściwego rozumienia pojęcia bezpieczeństwa morskiego państwa.
Artykuł poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej, a w szczególności strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz działania współczesnych sił morskich w kontekście morskiego środowiska operacyjnego, a także funkcji i zadań komponentu morskiego. W artykule przedstawiono charakterystykę założeń strategii bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej, dokonano analizy morskiego środowiska operacyjnego i jego wpływu na możliwość i charakter przyszłych działań komponentu morskiego.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-09

Numer

Dział

Studia i analizy