Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIIP.2021.02.05

Słowa kluczowe:

Liga Polskich Rodzin, Ruch Narodowy, bezpieczeństwo Polski, myśl polityczna

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza założeń i celów polityki bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego. Są to dwie partie obozu narodowego, które w okresie III Rzeczypospolitej wprowadziły swoich przedstawicieli do parlamentu: LPR samodzielnie, natomiast RN z list komitetów wyborczych Kukiz’15 oraz Konfederacji. Obie partie dzięki obecności w parlamencie próbowały zmieniać rzeczywistość, formułując i prezentując obywatelom swoją wizję polskiej polityki z punktu widzenia wartości narodowych. Jednym z elementów tej wizji były koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego. LPR i RN za najważniejszą zasadę polityczną uznały kierowanie się przez Polskę interesem narodowym i realizację określonych postulatów, wynikających z tego założenia. Artykuł analizuje główne i szczegółowe cele, jakie stawiały przed sobą obie partie, szanse i zagrożenia, które mogły ułatwić lub utrudnić ich realizację oraz metody, jakimi chciały osiągnąć swoje zamierzenia. W artykule zastosowano analizę świadectw myśli politycznej oraz metodę porównawczą.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-09

Numer

Dział

Studia i analizy