Kontakt

Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
pfp@ukw.edu.pl