Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. dr hab. Janusz Trempała

Redaktorzy
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
Agnieszka Wiśniewska 

Sekretarze redakcji
dr Monika Deja 
dr Aleksandra Wolska
dr Magdalena Grabowska