O czasopiśmie

Polskie Forum Psychologiczne jest czasopismem naukowym poświęconym współczesnym problemom psychologii. Ukazuje się od 1996 roku. Na jego łamach publikowane są m. in. raporty z badań, referaty teoretyczne, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje pozycji wydawniczych z zakresu psychologii. Aktualnie periodyk ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

ISSN 1642-1043

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo oferuje dostęp do treści na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons CC BY-NC-ND.

File:Cc by-nc-nd icon.svg