Cicconofri, A. (2011). Aspekty wykonawcze madrygałów Claudio Monteverdiego. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (1), 11–18. https://doi.org/10.34767/MHTE.2011.01.01