Cyberkultura i twórczość digitalna jako moda w społeczeństwie multimedialnym

Autor

  • Adam Rosiński Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.05

Słowa kluczowe:

cyberkultura, twórczość digitalna, moda, społeczeństwo multimedialne

Abstrakt

The author of the following text presents and defines a new type of society, which during the unceasing digital evolution, finds itself on the next stage of technological progress. technology is also a typify of fashion and trends in the modern society. Besides, this work takes into account the advantages and downsides of using PC in writings. Cyberculture was presented as an unifying element of traditional art and digitally generated, which emerges infiltration between two worlds: virtual and real. It is necessary to warn artists, that writing using digital tools may make them specific slaves of modern technology. Because of the arising problems author through his work based on reliable studies, wants to have influence on the receivers awareness and on the quality in using digital tools in artistic creativity.

Bibliografia

Adamczewski Piotr, Słownik informatyczny. Terminologia informatyczna w pigułce, Helion, Gliwice 2005.

Bieszczad Lilianna, Sztuka w epoce cybernetycznej; pomiędzy estetyzacją rzeczywistości a ontologizacją sztuki, [w:] Krystyna Wilkoszewska (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1999.

Castells Manuel, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

Eriksen Thomas Hylland, Tyrania chwili, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.

Fiołek-Lubczyńska Bogumiła, Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Flew Terry, Media globalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Gajek Elżbieta, Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Goban-Klas Tomasz, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, WSiP, Warszawa 2005.

Ilnicki Rafał, Technicyzacja jako wirtualizacja kultury w świetle ontologii wirtualności, [w:] Lech Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

Juszczyk Stanisław, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Kluszczyński Ryszard, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka mediów, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.

Konarzewski Krzysztof, Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP, Warszawa 2000.

Krzysztofek Kazimierz, Szczepański Marek, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Martin Richard, Moda. Encyklopedia od Coco Chanel do Johna Galliano, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1999.

Nacher Anna, Rubieże kultury popularnej: popkultura w świecie przepływów, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012.

Pawelski Leszek, Komputer jako narzędzie pracy dydaktycznej i administracyjnej w szkole, [w:] Zygmunt Płoszyński, Aleksy Patryn (red.), Komputer – współczesne narzędzie pracy nauczyciela, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2003.

Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Porczak Antoni, Elementy sytuacji estetycznej w dziele multimedialnym, [w:] Krystyna Wilkoszewska (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1999.

Siemieniecka-Gogolin Dorota, Media a twórczość, [w:] Stanisław Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, toruń 2003.

Sienkiewicz Piotr, Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka, [w:] Lesław Haber, Marian Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Zacher Lech, Człowiek utechniczniony i zwirtualizowany w hybrydowym świecie, [w:] Lech Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

Zawojski Piotr, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-01

Jak cytować

Rosiński, A. (2016). Cyberkultura i twórczość digitalna jako moda w społeczeństwie multimedialnym. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (6), 74–90. https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.05