Muzyczne prezentacje PowerPoint środkiem w rozbudzaniu zainteresowań kulturą muzyczną młodego pokolenia

Autor

  • Mirosław Kisiel Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.04

Słowa kluczowe:

edukacja muzyczna, prezentacja multimedialna, nauczyciel/student nauczania początkowego, dziecko

Abstrakt

The article presents information on the multimedia presentation used during music programs, using PowerPoint as a means to stimulate interest in the musical culture of students and the possibility of their use in working with children in early school age.

Bibliografia

Białkowski Andrzej, Sacher Wiesława (red.), Standardy edukacji muzycznej, Wyd. Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010.

Gloton Robert, Clero Claude, Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1985.

Huk Tomasz, Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji „Delfin”, Warszawa 2008.

Juszczyk Stanisław, Komunikacja człowieka z mediami, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.

Kisiel Mirosław, Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Wyd. GWSP, Mysłowice 2003.

Kisiel Mirosław, Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005.

Kisiel Mirosław, Prezentacja multimedialna środkiem wzbogacającym pracę dydaktyczną nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] Stanisław Juszczyk, Mirosław Kisiel, Alina Budniak (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka, Wydawnictwo KPWiPM, UŚ, Katowice 2011.

Kisiel Mirosław, Wielorakie przestrzenie muzyki w edukacji i wychowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym, Wyd. KPWiPM, UŚ, Katowice 2013.

Lenar Paweł, Profesjonalna prezentacja multimedialna: Jak uniknąć 27 najczęściej popełnianych błędów? Wydawnictwo Helion/One Press, Gliwice 2010.

Osmańska-Furmanek Wielisława, Nowe technologie informacyjne w edukacji, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, zielona Góra 1999.

Pinard Nicole, PowerPoint 2000 z marszu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

Skrzypczak Jacek, Samodzielna obudowa podręcznika podstawy projektowania materiałów dydaktycznych, „Edukacja Medialna” 1998, nr 4.

Suświłło Małgorzata, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Wyd. UW-M, Olsztyn 1999.

Wojnar Irena, Sztuka i wychowanie, [w:] Wojciech Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo „Fundacja Innowacja”, Warszawa 1993.

Zaczyński Władysław, Nauczanie wspomagane przez komputer, [w:] Maciej Tanaś (red.), Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1997.

Zwolińska Ewa, Pomiar i wartościowanie w muzyce, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2012.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-01

Jak cytować

Kisiel, M. (2016). Muzyczne prezentacje PowerPoint środkiem w rozbudzaniu zainteresowań kulturą muzyczną młodego pokolenia. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (6), 57–73. https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.04