Komputer narzędziem realizacji wielkich wyzwań i projektów oraz codziennej praktyki szkolnej

Autor

  • Mirosław Grusiewicz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.03

Słowa kluczowe:

edukacja, edukacja muzyczna, Internet, mass media, media, multimedia, multimedia w edukacji, nauczanie muzyki, programy komputerowe, środki dydaktyczne, technologie informacyjne

Abstrakt

The text addresses several key and current problems associated with modern technology in music education. the author analyzes the role and place and the usefulness of placing modern technology, digital devices and software in the schools. Modern technologies are considered from the perspective of state policy. In this scope, the author is critical of some of the activities undertaken by the MEN and MKiDN, for example of educational portals sponsored by both ministries. The author considers exempt from the license cost of information materials for use in schools (text, graphics, audio, notes – both used in the electronic media and present in traditional teaching aids) as one of the most important demands relating to the educational policy of the state. The second area of analysis involves the daily practice of school. the author draws attention that the education programs and applications to the analysis of works of music, ear training, software support, and multimedia singing lessons for the youngest pupils are marginally used. A number of examples of educational opportunities to visualize music will be discussed as a crowning element of the text. Examples include: 1. An image supporting the mood, climate and highlighting the emotionality of music. 2. telling the story with the image, illustrating the semantic content contained in vocal and program music. 3. Presenting musical forms, structures and instrumentation – from general schematic graphic presentation of the different types of musical notation, melodic lines, dynamics, articulation, etc.

Bibliografia

Białkowski Andrzej, Media, nowe media i nauczanie muzyki, [w:] Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka (red.), Edukacja artystyczna w rzeczywistość medialna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.

Grusiewicz Mirosław, Komputer w edukacji muzycznej – konieczność, zagrożenie czy nadzieja?, [w:] Janusz Morbitzer (red.), Komputer w edukacji. 14. Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

Grusiewicz Mirosław, Komputerowe wspomaganie edukacji muzycznej w gimnazjum, [w:] Bliżej muzyki. Gimnazjum. Poradnik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.

Mirosław Grusiewicz, Muzykoteka szkolna w dwóch odsłonach, „Wychowanie Muzyczne” 2012, nr 1.

Gwizdalanka Danuta, Wpływ mediów na powstawanie, istnienie i odbiór muzyki oraz na sposób uczenia o niej, „Wychowanie Muzyczne” 2012, nr 3.

Kisiel Mirosław, Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Wydawnictwo triada, Mysłowice 2003.

Morbitzer Janusz, Człowiek w świecie mediów elektronicznych, [w:] Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka (red.), Edukacja artystyczna w rzeczywistość medialna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.

Sacher Wiesława A., Medialne upowszechnienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży – stymulacja jej rozwoju czy umasowienie?, [w:] Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka (red.), Edukacja artystyczna w rzeczywistość medialna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.

Strykowski Wacław, Skrzydlewski Wojciech (red.), Media i edukacja w dobie integracji. Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002.

Wilkoszewska Krystyna (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, tAiWPN Universitas, Kraków 1999.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-01

Jak cytować

Grusiewicz, M. (2016). Komputer narzędziem realizacji wielkich wyzwań i projektów oraz codziennej praktyki szkolnej. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (6), 46–56. https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.03