Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Autor

  • Ewa Parkita Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.02

Słowa kluczowe:

technologie informacyjno-komunikacyjne (tIK), multimedia w edukacji muzycznej, kompetencje medialne, nauczyciel muzyki

Abstrakt

The aim of the present article is to demonstrate the problems and possibilities for change in computer-aided mainstream music education. Any solutions is a challenge to the student, the teacher and the entire education system. However, if the results of such actions contribute to an improvement of teaching quality and a refinement of the general musical culture in the society, then the efforts taken for such purpose are well-justified. How to utilise new technological achievements at the same time blending them with well-proven, traditional methods of music teaching/learning, without falling prey to the dangers of modern media reality? the intention of the attempt to look into the future on the basis of the existing data sources, analyses and global pedagogical trends is to search for theoretical and practical solutions, which may influence the formulation of the paradigms in modern music teaching.

Bibliografia

Cargill Meloney, Sanchez Dawn M., Odwrócona szkoła, [w:] Maciej M. Sysło, Anna B. Kwiatkowska (red.), Uczyć się będąc połączonym. Materiały X Międzynarodowej

Konferencji na temat Komputerów w Edukacji – WCCE, Toruń 2013, UMK, Toruń 2013.

Kołodziejczyk Witold, Polak Marcin, Jak będzie się zmieniać edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.

Kowalski Jarosław, Mądra cyfryzacja – ewolucyjne wprowadzanie narzędzi dydaktycznych i zasobów edukacyjnych, [w:] Maciej M. Sysło, Anna B. Kwiatkowska (red.), Uczyć się będąc połączonym. Materiały X Międzynarodowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji – WCCE, Toruń 2013, UMK, Toruń 2013.

Marczak Ilona, Talaga-Michalska Monika, Skierska-Pięta Katarzyna, Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia. Poradnik, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2011.

Morbitzer Janusz, Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.

Nowe technologie w edukacji. Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym przygotowany na podstawie dokumentu Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym, opracowanego przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Odya Benedykt, Realizacja przedmiotu „muzyka” w szkolnych pracowniach komputerowych, [w:] Leon Markiewicz (red.), Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność, AM, Katowice 2005.

Parkita Ewa, Kompetencje medialne nauczyciela muzyki a wymagania współczesności, „Studia Pedagogiczne – problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, tom 21, red. Bożena Matyjas, UJK, Kielce 2012.

Parkita Ewa, Miejsce multimediów w edukacji muzycznej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1998, nr 5.

Parkita Ewa, Perspektywy edukacji muzycznej wspieranej technologią informacyjną, [w:] Leon Markiewicz (red.), Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność, AM, Katowice 2005.

Parkita Ewa, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, AŚ, Kielce 2005.

Strykowski Wacław, Kształcenie multimedialne w pracy szkoły, „Edukacja Medialna” 1997, nr 3.

Śmigielska Anna, Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela, MIKOM, Warszawa 2002.

Świątek Katarzyna, Szkolna chmura, „PC WORLD” 2012, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-01

Jak cytować

Parkita, E. (2016). Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (6), 34–45. https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.02