Współczesne środki dydaktyczne i ich zastosowanie w działalności dydaktyczno-muzycznej szkolnictwa ogólnokształcącego

Autor

  • Beata Kamińska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Katarzyna Olszta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.01

Słowa kluczowe:

cyberprzestrzeń, środek dydaktyczny, muzyka, multimedia, środki nauczania, środki audiowizualne, komputer, prezentacja multimedialna, tablica interaktywna, Internet, badania ankietowe, najnowsze technologie, szkoła

Abstrakt

Modern educational measures, such as a computer, a multimedia presentation, interactive boards or the Internet, are more and more popular, or at least they are mentioned more often when introducing the ‘modern school’. However, what is the reality like? Are new technologies every – day reality during music classes or the traditional teaching methods are still ‘number one’ in education? Is the today’s school ready for effacement new innovations? If yes, are the teachers ready for them? The attempt to answer above - mentioned questions has been undertaken. The influence of the modern teaching methods for didactic and musical education for secondary schools based on the latest investigations, which have been performed among 50 teachers who tutor music in the area of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, has been discussed.

Bibliografia

Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2001, [za:] Renata Gozdecka, Agnieszka Weiner (red.), Profesjonalizm edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Gozdecka Renata, Innowacyjne działania metodyczne w nauczaniu muzyki, [w:] Renata Gozdecka, Agnieszka Weiner (red.), Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Kisiel Mirosław, Wykorzystanie komputera i programów multimedialnych, [w:] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk (red.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, toruń 2005.

Kupisiewicz Czesław, Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1988.

Lelonek Marian, Środki dydaktyczne, [w:] Marian Lelonek, Tadeusz Wróbel, Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3, WSiP, Warszawa 1990.

Łasiński Gabriel, Strategia prezentacji w procesie efektownego komunikowania się, [w:] Wacław Strykowski, Media a edukacja, Wydawnictwo eMPi, Poznań 1998.

Ławrowska Romualda, Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008, nr 5.

Maslach Christina, Wypalanie się: utrata troski człowieka, [w:] Philip George Zimbardo, Floyd Leon Ruch, Psychologia i życie, tłum. Józef Radzicki, PWN, Warszawa 1994.

Monko-Ejgenberg Tamara, Instrukcja dla nauczyciela – Muzyka, WSiP, Warszawa 1999.

Nagajowa Maria, ABC metodyki języka polskiego, WSiP, Warszawa 1990, [w:] Maria Węglińska, Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Okoń Wincenty, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Parkita Ewa, Zastosowanie technologii informacyjnej w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży, [w:] Andrzej Białkowski (red.), Nowe trendy w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, [za:] Wiesława Aleksandra Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Impuls, Kraków 2012.

Sacher Wiesława Aleksandra, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Impuls, Kraków 2012.

Skarbińska Aleksandra, Wpływ dostępu do Internetu na nauczanie informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, [w:] Bronisław Siemieniecki (red.), Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Węglińska Maria, Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Więckowski Ryszard, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1999.

Wróbel Tadeusz, Ogólne podstawy nauczania początkowego, [w:] Tadeusz Wróbel, Praca nauczyciela w klasach I-IV, PzWS, Warszawa 1974, [za:] Maria Węglińska, Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-01

Jak cytować

Kamińska, B., & Olszta, K. (2016). Współczesne środki dydaktyczne i ich zastosowanie w działalności dydaktyczno-muzycznej szkolnictwa ogólnokształcącego. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (6), 11–33. https://doi.org/10.34767/MHTE.2016.01.01