Wkład wydawnictw Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w pogłębienie wiedzy o polskim życiu muzycznym

Autor

  • Elżbieta Szubertowska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2011.01.07

Abstrakt

The establishment of the Scientific Society in Bydgoszcz, in 1959, which attracted the cultural elite of the city, was of great importance for the development and prestige of the region. The Society cooperated with the Pomaranian Philharmonic and some prominent scientists and artists. The article mentioned above discusses a series of scientific papers dedicated to music, which, unfortunately, are unaccessible for the time being. However, their contents is worth mentioning. They present interesting data concerning the history of music of that region, which could hardly be found in any manual, and might suggest that the musical life of smaller centres and towns was flourishing. The literary production of the Arts Committee, after its being reactivated, deals with the historical issues concerning musical education and current pedagogical research on musical culture broadly conceived.

Bibliografia

Denisiuk Andrzej, Zarys działalności Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy w zakresie upowszechniania muzyki w latach 1922-1930, „Prace Komisji Sztuki” nr III, PWN, Warszawa-Poznań 1975.

Denisiuk Andrzej, Z kart historii Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy w latach 1938--1939, „Prace Komisji Sztuki” nr IV, PWN, Warszawa-Poznań 1981.

Feicht Hieronim, Nowe spojrzenie na muzykę polską XVIII wieku, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 7, Bydgoszcz 1964.

Figurski Wojciech,Muzyka w życiu młodzieży szkolnej, „Prace Komisji Sztuki” z. V,PWN, Warszawa-Poznań 1987, s. 5-21.

Gogol Barbara, Zarys dziejów działalności Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy w latach 1927-1939, „Prace Komisji Sztuki” nr III, PWN, Warszawa-Poznań 1975.

Gołos Jerzy, Zarys historii budowy organów w Polsce, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 12, Bydgoszcz 1966.

Hławiczka Karol, Wpływ muzyki polonezowej na folklor krajów sąsiadujących z Polską, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 14, Bydgoszcz 1969.

Hławiczka Karol, Z dziejów poloneza, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 7, Bydgoszcz 1964.

Idaszak Danuta, Z problematyki czeskiej emigracji muzycznej w Polsce w XVIII wieku, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 6, Bydgoszcz 1963.

Kabaciński Ryszard, Ćwierć wieku działalności Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, „Bydgostiana” nr 10, Bydgoszcz 1988.

Kmicic-Mieleszyński Wacław, Sylwetki polskich kompozytorów z północnych ziem Rzeczypospolitej oraz niektóre ich utwory, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 3, Bydgoszcz 1961.

Kowalewicz Henryk, Współpraca filologa z muzykologiem przy opracowywaniu zabytków muzyki gregoriańskiej, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 14, Bydgoszcz 1969.

Lemański Alojzy, Stan zainteresowań sztukami plastycznymi wśród uczniów szkół podstawowych, „Prace Komisji Sztuki” z. V, PWN, Warszawa-Poznań 1987, s. 87-103.

Lissa Zofia, Problem stylu narodowego w muzyce polskiej XIX wieku, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 9, Bydgoszcz 1965.

Małecki Jan, O powstaniu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i jego zadaniach, „Bydgostiana” nr 1, Bydgoszcz 1963.

Muchenberg Bohdan, Podejko Paweł, Nieznane rękopisy i druki kompozycji Józefa Elsnera, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 10, Bydgoszcz 1965.

Nowak-Romanowiczowa Anna, Znaczenie historyczne fortepianowej Dumy Macieja Kamieńskiego, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 9, Bydgoszcz 1965.

Perz Mirosław, Kapela Zamoyskich i kolegiacka w Pilicy, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 7, Bydgoszcz 1964.

Podejko Paweł, Dawna muzyka polska na terenie dzisiejszego województwa bydgoskiego i Pomorza Gdańskiego, Bydgoszcz 1960.

Podejko Paweł, Nieznani muzycy polscy: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści wokaliści (1572-1820), „Z dziejów muzyki polskiej” z. 11, Bydgoszcz 1966.

Podejko Paweł, Nowo odkryci muzycy kapeli częstochowskiej (1800-1914), „Z dziejów muzyki polskiej” z. 14, Bydgoszcz 1969.

Podejko Paweł, Osiemnastowieczna kapela muzyczna w Brdowie, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 10, Bydgoszcz 1965.

Podejko Paweł, Źródła do dziejów muzyki polskiej w archiwum zakonu paulinów w Częstochowie, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 14, Bydgoszcz 1969.

Podejko Paweł, Życie muzyczne w Bydgoszczy do końca wieku XVIII, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 7, Bydgoszcz 1964.

Podhajski Marek, Formy aleatoryzmu w „Grach weneckich” Witolda Lutosławskiego, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 15, Bydgoszcz 1971.

Poszowski Antoni, O środkach harmonicznych w utworach muzycznych opartych na pentatonice, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 14, Bydgoszcz 1969.

Przybylski Jan, Preferencje elementów struktury utworu muzycznego u młodzieży w wieku dorastania, „Prace Komisji Sztuki” z. V, PWN Warszawa-Poznań 1987, s. 45-86.

Rogalski Eugeniusz, Pomorski Związek Śpiewaczy w latach 1912-1972, [w:] Społeczny ruch muzyczny na Pomorzu, PWN, Warszawa-Poznań 1981.

Rogalski Eugeniusz, Rola chóru szkolnego w kształtowaniu postaw kulturowych dzieci i młodzieży, „Prace Komisji Sztuki” z. V, PWN, Warszawa-Poznań 1987, s. 31-44.

Rudziński Witold, Z zagadnień moniuszkowskiej dramaturgii operowej, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 14, Bydgoszcz 1969.

Szubertowska Elżbieta (red.), Badania nad edukacją i kultura muzyczną, „Prace Komisji Sztuki” nr XI, Bydgoszcz 2008.

Szubertowska Elżbieta (red.), Historyczna i pedagogiczna problematyka muzyki, „Prace Komisji Sztuki” nr IX, Bydgoszcz 2006.

Szubertowska Elżbieta, Kompetencje muzyczne młodzieży licealnej na przykładzie badań w szkołach bydgoskich, „Prace Komisji Sztuki” nr VI, Bydgoszcz 2003.

Szubertowska Elżbieta (red.), Kultura muzyczna w świetle badań historycznych i pedagogicznych, „Prace Komisji Sztuki” nr VIII, Bydgoszcz 2005.

Szubertowska Elżbieta (red.), Problematyka historyczno-pedagogiczna kultury muzycznej, „Prace Komisji Sztuki” nr X, Bydgoszcz 2007.

Szubertowska Elżbieta, Przygotowanie do odbioru muzyki ze środków masowego przekazu, „Prace Komisji Sztuki” z. V, PWN, Warszawa-Poznań 1987, s. 23-30.

Szubertowska Elżbieta (red.), Studia nad edukacją i kulturą muzyczną, „Prace Komisji Sztuki” nr XII, Bydgoszcz 2010.

Szubertowska Elżbieta (red.), Studia nad muzyką i poezją, „Prace Komisji Sztuki” nr XIII, Bydgoszcz 2011.

Szubertowska Elżbieta (red.), Z historycznych i pedagogiczno-społecznych problemów kultury muzycznej, „Prace Komisji Sztuki” nr VII, Bydgoszcz 2004.

Szmańda Edward, Fakty i liczby z życia i pracy Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, „Bydgostiana” nr 10, Bydgoszcz 1988.

Szweykowski Zygmunt Marian, Nieznana twórczość Marcina Kreczmera, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 9, Bydgoszcz 1965.

Śledziński Stefan, Problemy rozwoju symfonii polskiej w XIX wieku, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 9, Bydgoszcz 1965.

Węcowski Jan, Z dziejów XVIII-wiecznej kapeli w Szalowej, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 7, Bydgoszcz 1964.

Winowicz Krystyna, Działalność Józefa Surzyńskiego w Poznaniu, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 15, Bydgoszcz 1971.

Witkowski Leon, Zarys dziejów polskiego ruchu śpiewaczego na Pomorzu do roku 1939, [w:] Społeczny ruch muzyczny na Pomorzu, PWN, Warszawa-Poznań 1981.

Zientarski Władysław, Franciszek Ścigalski muzyk i kompozytor z pierwszej połowy XIX wieku, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 13, Bydgoszcz 1969.

ZientarskiWładysław,Mateusz Zwierzchowski muzyk i kompozytor gnieźnieński (ok. 1713-1768), „Z dziejów muzyki polskiej” z. 13, Bydgoszcz 1969.

Zientarski Władysław, Podejko Paweł, Nieznany ośrodek muzyczny XVIII w. Pieranie na Kujawach, „Z dziejów muzyki polskiej” z. 2, Bydgoszcz 1961.

Pobrania

Opublikowane

2011-09-13

Jak cytować

Szubertowska, E. (2011). Wkład wydawnictw Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w pogłębienie wiedzy o polskim życiu muzycznym. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (1), 129–150. https://doi.org/10.34767/MHTE.2011.01.07