Wkład Konrada Pałubickiego w dorobek Pomorza

Autor

  • Marlena Winnicka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2011.01.05

Abstrakt

Konrad Pałubicki is a very colorful figure due to a vast scope of activities both in the Bydgoszcz-Gdansk region and nationwide. He was not limited to one music field only, and that is why his life path is characterized by wide range of interests and rich achievements. Composing, scholarly research, didactics and participation in the works initializing the creation of new institutions and organizations in the Pomorze region were the important aspects of his life. Long-standing didactic work of Pałubicki created the base for the Polish music and theoretical thought, mainly in Gdansk and Bydgoszcz centers. The creation of the favorable environment for the music and scholar activities in both centers (Byd-
goszcz and Gdansk) enabled the cooperation with musicians from other regions of Poland and by the same token enabled to transmit the cultural achievements from these regions into Pomorze.

Bibliografia

Astriab Jan, Biografia twórcza i pedagogiczna S.B. Poradowskiego, [w:] Z dziejów kultury muzycznej Poznania, AM w Poznaniu, Poznań 1996.

Baculewski Krzysztof, Polska twórczość kompozytorska 1945-1984, PWM, Kraków 1987.

Błaszkiewicz Teresa, Wydział I Kompozycji i Teorii Muzyki. Z historii Wydziału, [w:] Janusz Krassowski (red.), Księga Jubileuszowa, AM w Gdańsku, Gdańsk 1997.

Chodkowski Andrzej (red.), Encyklopedia muzyki, hasło K. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Dziębowska Elżbieta (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, t. I, hasło Bacewicz, PWM, Kraków 1979.

Dziębowska Elżbieta (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, t. II, hasło Dziewulska, PWM, Kraków 1984.

Dziębowska Elżbieta (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, t. V,hasła: Kamieński, Kiesewetter, Kisielewski, Krzemieński, PWM, Kraków 1997.

Dziębowska Elżbieta (red.), Encyklopedi a muzyczna PWM, t. VI, hasło Maciejewski, PWM, Kraków 1997.

Encyklopedia powszechna PWN, hasło Dilthey, PWN, Warszawa 1973.

Kuderowicz Zenon, Dilthey, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.

Mielnik Konrad, Audycja radiowa z cyklu Kompozytorzy XX wieku. Konrad Pałubicki, RG 1985.

Tomaszewski Mieczysław, Utwór muzyczny w kontekście swego czasu i miejsca, [w:] Dzieło muzyczne – estetyka, struktura, recepcja, AM w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005.

Tumiłowicz Bogdan, Moje hobby. Rozmowa ze Stefanem Kisielewskim, „Ruch Muzyczny” 1988, nr 10.

Zawilski Andrzej, Audycja radiowa Historie w dur i w moll, RG 1980.

Zawilski Andrzej, Twórczość kompozytorska Konrada Pałubickiego, „Gdański Rocznik Kulturalny” nr 10, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 1987.

Pobrania

Opublikowane

2011-09-13

Jak cytować

Winnicka, M. (2011). Wkład Konrada Pałubickiego w dorobek Pomorza. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (1), 71–82. https://doi.org/10.34767/MHTE.2011.01.05