Wydawca

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 4
85–102 Bydgoszcz
e-mail: biuro@tmmb.pl