Rada naukowa

Przewodniczący
prof. dr hab. Albert Kotowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn

Członkowie
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Mirosław Golon, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Gábor Lagzi, Instytut Liszta - Węgierskie Centrum Kultury w Warszawie
dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, prof. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prof. dr hab. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Jacek Maciejewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Dariusz Markowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Momčilo Pavlović, Uniwersytet w Belgradzie
dr hab. Arkadiusz Stempin, prof. Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie,
Uniwersytet Albrechta Ludwika w Fryburgu Bryzgowijskim
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr Endre László Varga, Uniwersytet im. Karoliego w Budapeszcie
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Jacek Woźny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Lech Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu