Geise, P. „Obraz Bydgoszczy W niemieckojęzycznych Przewodnikach Turystycznych”. Kronika Bydgoska, t. 43, grudzień 2022, s. 327-38, doi:10.34767/KB.2022.43.17.