[1]
P. Geise, „Obraz Bydgoszczy w niemieckojęzycznych przewodnikach turystycznych”, KB, t. 43, s. 327–338, grudz. 2022.