Geise, P. (2022) „Obraz Bydgoszczy w niemieckojęzycznych przewodnikach turystycznych”, Kronika Bydgoska, 43, s. 327–338. doi: 10.34767/KB.2022.43.17.