Geise, P. (2022). Obraz Bydgoszczy w niemieckojęzycznych przewodnikach turystycznych. Kronika Bydgoska, 43, 327–338. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.17